ZOOMe – זומי – !It's a Match
זומי היא אפליקציית ההתאמות של עולם הנדל"ן!

בזומי
שני הצדדים מפרסמים:
בעל הנכס, מפרסם את הנכס שלו למכירה/להשכרה/שותפים.
מחפש הנכס, מגדיר ומפרסם את הצרכים המדויקים שלו לנכס.
מערכת זומי יודעת למצוא התאמות בין הצדדים ולחבר ביניהם.
לכם ניתן רק ליצור קשר זה עם זה ולהתקדם לעסקה.

בהצלחה,
צוות זומי
ZOOMe